työnkulku

Mittaviivaimet

guides.png
Näytä viivaimet: View /Show Rulers
Tarkista mittayksikkö.
Mac: Illustrator / Preferences / Units / General Millimeter/Centimeter
PC: Edit / Preferences / Units / General Millimeter/Centimeter
Siirrä origoa tarvittaessa vetämällä viivainten
vasemmassa ylänurkassa olevaa ruutua haluamaasi kohtaan.


Apuviivat

Saat vaaka- ja pystyviivat vetämällä ne hiirellä viivaimista.

Tarkka apuviivan paikan määritys
Klikkaa viiva aktiiviksi ja anna arvot Transform-palettiin
tai yläreunan ohjauspaneelin x- tai y-arvoon.

Piirretyn viivan muunto apuviivaksi
Valitse kuvio
View / Guides / Make Guides
  • Mikä tahansa muoto voi olla apuviiva

Apuviivan palautus viivaksi
View / Guides / Release

Nappausapu
View, Guides, Smart Guides

Lukitus
View / Guides / Lock Guides
• Ota lukitus pois päältä,
kun haluat muokata apuviivoja.

Adobe TV:n opetusvideo "Using rulers and guides"

kertoo mittaviivaimen ja apuviivojen käytöstä piirrosten koon ja paikan määrittelyssä.
Kesto 7,34 minuuttia.