back_painike.png
VäritGridin käyttö
back_painike.png
Apperarance


  • Grid eli apuviivasto voidaan sijoittaa tulostumattomalle tasolle ja käyttää työn asettelun apuna.
  • Tai voit käyttää gridejä myös taulukkopohjana tai pohjavärinä.
grid-appearance.png


Piirrä Grid-työkalulla viivasto.
grid-tool.png
  • Testaa piirron aikana kursori(=nuoli)näppäinten vaikutus piirrokseen.

Väritä grid Live Paint Bucket-työkalulla.

LivePaintPucket.png

Kuvaan saat syvyysvaikutelmaa, kun lisäät väripohjan päälle ympyräliukuvärin.
Musta-Valkoinen, Transparency>Multiple

Sovella Warp- ja Appearance -toimintoja.