Työnkulku

Avaa uusi työ File, New


Printtimediaan valitse profiiliksi Print
profiles.png

  • Profiili muuttuu muokatuksi (Custom), kun teet muutoksen oletusarvoihin.
  • Profiileja on yhdistelty ja uudistettu CS6-versiossa.
          • Katso video profiilien käytöstä sivun alareunasta.New_Document.png

Voit tehdä useita sivuja = Number of Artbords
Tässä 1-sivuisessa työssä
harmaana olevien Grid-painikkeiden avulla voit määritellä,
missä järjestyksessä liikut sivulta toiselle,
jos käytät sivunumero.pngPrevious- ja Next-painikkeita

Artboard-navigation paneelissa työpöydän alareunassa.

Spacing ja Columns määrittelevät kuinka paljon sivujen välillä on tilaa ja miten monta niitä on vierekkäin.

Valitse sivun koko (Size) työn mukaan.
Jos teet ilmoitusta, aseta sivukoko ilmoituksen kokoiseksi.
Jälkeenpäin voit muuttaa sivuja erikokoisiksi ja säätää Document Setup-arvoja.

Tarkista, että mittayksikkönä eli Units on Millimeters.

Käytä leikkuuvaroja (Bleeds) tarvittaessa.
Tarkista linkin alta, tiedätkö, milloin tarvitset leikkuuvaroja.

CMYK-väritila on paras, kun teet painettavaa työtä.
300 ppi resoluutio määrittelee, että rasteriefektit (esim. varjot = shadow) tulostuvat oikein
Valitse Default- tai OverPrint-näyttötila.

Align New Objects to Pixel Grid rastitettuna pakottaa uudet piirtämäsi kuviot Pixel Gridiin eli apuruudukkoon.
Käytä, kun teet Web-grafiikkaa. Katso alin video.
Adobe TV:n opetusvideot:
Uuden työn aloitus. Videon kesto 3,07 minuuttia.Profiilit CS6-versiossa. Videon kesto 3,23 minuuttia.

Työnaloitusprofiileissa määritellään oletusarvot erityyppisille julkaisuille, joita voivat olla painotyöt, verkossa, tabletilla, puhelimella tai muilla laitteilla julkaistavat sivustot.
Valmiissa profiileissa on oletusarvot mm. työn koosta, väritilasta, mittayksiköistä ja rastroinnin resoluutiosta.


Pixel Grid helpottaa verkkojulkaisujen elementtien linjaamista.
Videon kesto 3,51 minuuttia.