Globaali väri | Liukuvärit (Gradients) | Kuviot (Patterns) | Muunna spottiväri prosessiväriksi

Color-paletti

/ Window / Color

Valitse viivan (Stroke) tai täytön (Fill) väri päällimmäiseksi ja sekoita sille uusi väri tai klikkaa spektristä haluamaasi kohtaan.
Valitse menu-valikosta Create New Swatch, niin väri tallentuu Swatches-palettiin.

Color-paletti.png
Valitse väritila (Greyscale, RGB, HSB, CMYK tai Web Safe RGB), jossa värin sekoitus on helpointa.
Väritilan muutos ei vaihda dokumentin väritilaa.

Invert ja Complement muuttavat liukukytkimen värin toisen pään käänteiseksi väriksi ja täydennysväreiksi.
Komplementtivärit ovat kaksi väriä, joiden yhteisvaikutuksesta syntyy valkoista eli ne ovat toisetensa täydennysvärit.

Sekoita väri liukukytkimistä tai anna numeroarvot.
Shift-alhaalla liukukytkimen vetäminen liikuttaa kaikkien värien liukukytkimiä yhtäaikaa.
=> sävy muuttuu.